Ako získať hypotéku na stavbu domu

Ak snívate o tom, že si postavíte vlastný dom, máme pre vás dobrú správu. Existuje hneď niekoľko možností, ako financovať výstavbu nehnuteľnosti, ak nemáte na stavbu dostatok vlastných zdrojov.

Sú dve situácie, ktoré môžu v princípe nastať – buď už máte k dispozícii pozemok (napríklad ste ho zdedili), alebo pozemok zatiaľ nemáte.

V prípade že máte pozemok, ideálne je, ak je nezaložený a vedie k nemu prístupová cesta. Hypotéka na dom je bez prístupovej cesty takmer nezískateľná. Situáciu si dokonca banka overuje. Ak aj cesta nie je ešte vybudovaná, mala by byť aspoň vysypaná štrkom, s tým, že neskôr sa dorobí. Ak má prístupová cesta súkromného vlastníka, bude potrebné zriadenie vecného bremena, ktoré zabezpečí právo prechodu k nehnuteľnosti.

V žiadosti o hypotéku budete potrebovať znalecký posudok na pozemok, projektovú dokumentáciu k domu a stavebné povolenie. Banka potom podľa projektovej dokumentácie posúdi budúcu hodnotu nehnuteľnosti.

Na základe predpokladanej hodnoty vám potom schváli hypotéku, ktorá však nebude 100 % predpokladanej hodnoty. Treba si uvedomiť, že nedostanete hneď celú sumu, ale banka vám ju bude dávať po častiach. Prvá tranža vychádza z hodnoty pozemku a banka vám poskytne 60-100 % z jeho hodnoty.

Ako získať hypotéku na stavbu domu (Foto: unsplash.com)
Ako získať hypotéku na stavbu domu (Foto: unsplash.com)

Potom budete musieť zapísať nehnuteľnosť ako rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností. Každá ďalšia tranža úveru závisí od aktuálnej hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti, ktorú vždy určí bankový znalec. Takto postupne prečerpáte celý úver. Tento proces predstavuje aj isté riziko, preto treba vyplatenie tranží dobre naplánovať.

Ak nemáte pozemok, tak pre vás pripadá do úvahy hypotéka na pozemok. Najjednoduchší spôsob, ako sa k takejto hypotéke dostať, je založiť inú nehnuteľnosť.

V tomto prípade je výhodou, že peniaze dostanete po schválení hypotéky naraz. Keď stavbu dokončíte, prenesiete záložné právo na dokončenú nehnuteľnosť.

Ak nemáte inú nehnuteľnosť, ktorú by ste mohli založiť, budete potrebovať mať na účte aspoň 30 percent predpokladanej investície. Po tom, ako preinvestujete vlastné zdroje, môžete čerpať hypotéku. Aj v tomto prípade ju však budete čerpať prostredníctvom tranží.

Hypotéka na stavbu domu je pomerne zložitá záležitosť, preto je lepšie vyhľadať odborníkov. Kvalitných hypotekárnych špecialistov nájdete aj v spoločnosti FinGO.

FinGO je finančno-sprostredkovateľská spoločnosť, ale aj férový porovnávač hypoték, investícií a poistenia. Klientom umožňuje rýchle a nezávislé porovnanie produktov finančných inštitúcií a skontaktuje ich so skúsenými finančnými špecialistami v ich okolí. Makléri FinGO pôsobia na celom území Slovenska. Pomáhajú zjednodušiť výber vhodného produktu a ušetriť tak čas, energiu ako aj peniaze.

Text: PR