Krátkodobé cestovné poistenie to vyrieši za vás

Leto je blízko, a je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, kam sa tento rok vyberiete na dovolenku. Nezabudnite, že dobrý výber dovolenky nie je všetko. Zložte svoje starosti na plecia krátkodobému cestovnému poisteniu a dovolenku si poriadne užite.

Destinácie, ktoré Slovákov lákajú najviac

Medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie patrí stále Chorvátsko, kam sa dostanete aj vlastným autom, a Bulharsko. Stále viac dovolenkárov však uprednostňuje málo poznané krajiny a púšťa sa do väčších dobrodružstiev. Láka ich Gruzínsko, Malta, Vietnam, Estónsko či Južná Kórea. S väčším dobrodružstvom prichádza aj viac nástrah. Krátkodobé cestovné poistenie ochráni aj toho najväčšieho dobrodruha.

Na výbere krajiny záleží

Krátkodobé cestovné poistenie uzatvárate na konkrétnu dobu. Dĺžka pobytu je len na vás. Podľa krajiny, ktorú ste sa rozhodli navštíviť, si vyberte poistenie platné pre Európu alebo svet. Vy viete, na akú dovolenku idete a čo všetko na nej chcete skúsiť. Cestovné poistenie vás má chrániť v prípade, že sa vám na potulkách v zahraničí stane nejaká nepríjemnosť. Skôr ako poistenie uzavriete, informujte sa o nástrahách, s ktorými sa v danej krajine môžete stretnúť. Vyberte si balíček, ktorý počíta so všetkými rizikami.

Krátkodobé cestovné poistenie to vyrieši za vás
Krátkodobé cestovné poistenie to vyrieši za vás (Foto: ergo.sk)

Poistenie vás chráni, nepodceňujte ho

Každá poisťovňa je iná. V súčasnosti je veľmi populárne uzavrieť poistenie online. Ak ste sa rozhodli pre rizikovejšiu destináciu, poraďte sa s odborníkom, aby bola vaša voľba správna a aby vás na cestách nič nezaskočilo. Základné poistenie, s ktorým sa stretnete vo väčšine poisťovní, zahŕňa

 • liečebné náklady,
 • úrazové poistenie,
 • poistenie pátrania a záchrany,
 • poistenie zodpovednosti,
 • poistenie batožiny,
 • poistenie storno poplatkov,
 • poistenie pre prípad prerušenia cesty,
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu,
 • asistenčné služby.

Rozdiel môže nastať v rozsahu poistného krytia. Rovnaký názov nezaručuje, že poistenie zahŕňa rovnaké náležitosti.

Poistenie liečebných nákladov

Ide o komerčné zdravotné poistenie. Nikto nepredpokladá, že sa mu na dovolenke niečo stane, ale v prípade úrazu alebo ochorenia je fajn mať parťáka, na ktorého sa môžete spoľahnúť. To, že máte Európsky zdravotný preukaz, je v poriadku. Viete, na čo všetko a do akej výšky sa môžete na povinné zdravotné poistenie spoľahnúť? Chcete o tom celú dovolenku premýšľať? Poistenie liečebných

 • nákladov kryje
 • náklady na ošetrenie alebo liečenie,
 • náklady na lieky, obväzový materiál, zdravotnícke pomôcky,
 • diagnostické úkony,
 • hospitalizáciu,
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť,
 • akútne zubné ošetrenie,
 • náklady na obstaranie a opravu dioptrických, ortopedických a protetických pomôcok,
 • náklady na repatriáciu (prevoz chorého do vlasti).

Asistenčné služby – pomocník na každom kroku

Doma všetko hravo zvládnete, ale neviete, ako to funguje v zahraničí. Obráťte sa na asistenčnú službu. S riešením vzniknutého problému vám pomôže 24 hodín denne a zabezpečí:

 • ošetrenie poisteného lekárom a výber zdravotníckeho zariadenia,
 • zaslanie nevyhnutných liekov,
 • informuje o zdravotnom stave príbuzných a kontroluje priebeh liečby,
 • informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu,
 • tlmočnícke služby v komunikácii so zdravotníckym zariadením,
 • pomoc pri strate dokladov,
 • asistenciu pri predčasnom návrate z cesty v prípade vážnej nepredvídanej udalosti,
 • technickú asistenciu v prípade živelnej udalosti alebo krádeže v mieste bydliska,
 • dopravu zástupcu v prípade prerušenia cesty z dôvodu smrti, vážnej choroby alebo hospitalizácie poisteného.

Nerobte neplechu! Oddychujte…

Poistenie zahŕňa aj právne služby. Na dovolenku si idete oddýchnuť. Nepredpokladáme, že tam budete robiť výtržnosti, ale človek nikdy nevie. Asistenčná služba vám v tomto prípade

 • sprostredkuje právnu pomoc v zahraničí,
 • uhradí právne náklady až do výšky dohodnutej poistnej sumy,
 • zaplatí kauciu.

Ak dovolenku musíte zrušiť

Na dovolenku ste sa veľmi tešili, ale nakoniec okolnosti vás za hranice všedných dní nepustia? Aj zrušenie cesty a storno zájazdu niečo stojí. Poistenie stornovacích poplatkov myslí aj na takéto udalosti. Cestu môžete zrušiť z niekoľkých dôvodov:

 • akútne ochorenie alebo úraz, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali hospitalizáciu,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov,
 • povolanie na vojenské cvičenie.

Ak sa musíte vrátiť skôr

Museli ste z dovolenky odísť skôr? Uzavreli ste aj poistenie predčasného návratu? Žiadajte kompenzáciu nevyčerpaných nákladov na ubytovanie, dopravné náklady a podobne. Nepochodíte, ak ste z dovolenky odišli len preto, že ste sa tak rozhodli. Aj na to musí byť vážny dôvod, a to:

 • akútny zdravotný stav poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúci jeho repatriáciu,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska.

Nestihli ste lietadlo, čo teraz?

Pokazilo sa vám auto a zmeškali ste let? Aj to sa stáva a viete si to poistiť. Náklady na oneskorený nástup a náklady na občerstvenie a základné hygienické potreby môžete od poisťovne žiadať, ak ste uzavreli poistenie zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku.

Krátkodobé cestovné poistenie vás pred možným rizikom neochráni. Je tu preto, aby vám so vzniknutou situáciou mal kto pomôcť.

Text: PR