Ako bezpečne na likvidáciu azbestu?

Azbest je v súčasnosti považovaný za zdravotne nebezpečný materiál. Na základe tohto poznania existujú bezpečnostné nariadenia ktoré umožňujú likvidáciu azbestu iba firmám z potrebnými povoleniami na takúto činnosť. Je preto zakázané likvidovať azbest svojpomocne.

Ako bezpečne na likvidáciu azbestu?
Ako bezpečne na likvidáciu azbestu? (zdroj: unsplash.com)

To isté potom platí aj o jeho skládkovaní. Na trhu existuje viacero spoločností ktoré dané povolenia majú a realizujú tieto služby. Na webe www.likvidacia-azbestu.info je k tejto téme popísané viac a je možné si tu aj danú službu objednať. Firma likviduje azbest v rámci celého Slovenska takže objednávať môžete ako v Bratislave tak v Prešove.

V praxi sa najčastejšie stretávame s likvidáciou azbestovej strechy a likvidáciou starých azbestových stupačiek. Azbest sa v minulosti v oboch týchto prípadoch používal pre svoje veľmi dobré vlastnosti. Hlavne bola oceňovaná jeho odolnosť voči chemikáliám. Táto vlastnosť ho predurčovala pre použitie v stupačkách bytových domov. Naopak nehorľavosť bola veľmi cenená pri použití na strechách. Tieto sa často dnes nachádzajú na starších budovách, typicky sú to napríklad staršie chaty a chalupy.

V prípade že ste si v tejto dobe kúpili podobnú chatu, je možné že budete tiež riešiť dodávku vody. Keďže tieto objekty často nemajú prístup k obecnému vodovodu tak dodávka vody sa rieši vlastnou studňou. Vŕtanie studne je dnes najviac používaná technológia. Jedná sa o kvalitné, cenovo dostupné a rýchle riešenie. Samotný vrt je možné realizovať aj za jediný deň v závislosti od geologických podmienok.

Komerčný článok