Dajte si pozor, koho sa pýtate na tepelné čerpadlá

Venujete hodiny porovnávaním ponúk predajcov tepelných čerpadiel? Koľko času ste venovali porovnávaním „kvality“ samotných predajcov? Skúsenosti a sortiment obchodníka sú kriticky dôležité na to, aby ste boli vôbec schopní ponuky porovnať, tj. vybrať z nich tú, ktorá je schopná najlepšie splniť vaše požiadavky.

Dajte si pozor, koho sa pýtate na tepelné čerpadlá
Dajte si pozor, koho sa pýtate na tepelné čerpadlá (zdroj: Eakrin Rasadonyindee / Shutterstock.com)

Univerzálne vhodný typ tepelného čerpadla neexistuje, zároveň sú veľké rozdiely medzi produktmi v rámci jednej kategórie čerpadiel. Úmysel zaobstarať si nový zdroj tepla, by ste mali konzultovať s obchodníkom, ktorý je schopný vám dať naozaj objektívne odporúčania a zároveň, v jeho ponuke nájdete tepelné čerpadlá s overeným výkonom.

Ako takého obchodníka spoznať? Ideálne:

• má v ponuke viac typov tepelných čerpadiel, tj. ideálne aj čerpadlá so systémom zem / voda, ktoré sa považujú za najúspornejšie, avšak najnáročnejšie na inštaláciu.

• Tepelné čerpadlá z ponuky získali európsku značku kvality Q, ktorá zákazníkom dáva hneď niekoľko garancií, pričom jednou z nich je, že údaje o výkone zodpovedajú skutočnosti.

• Obchodník má skúsenosti s prevádzkou tepelného čerpadla v podobnej nehnuteľnosti, ako je tá vaša.

• Ideálne, obchodník vie okrem predaja zabezpečiť aj inštaláciu tepelného čerpadla, a to špecializovaným tímom remeselníkov, ktorí majú skúsenosti s výpočtom tepelných strát budov, môžu tepelné čerpadlo uviesť do prevádzky a zároveň mu aj zabezpečovať servis.

• V prípade, že obchodník poskytuje nadštandardné záruky, bol ich schopný v minulosti splniť.

Predajca, s ktorým konzultujete kúpu tepelného čerpadla by mal spĺňať všetky vyššie uvedené body, v opačnom prípade riskujete:

• výrazne horšie ako sľubovaný výkon tepelného čerpadla,

• neschopnosť vyrobiť dostatok tepla v priebehu celej vykurovacej sezóny,

• nadmerný prevádzkový hluk a vibrácie,

• zvýšenú poruchovosť,

• vzhľadom na vyššie uvedené potom aj kratšiu životnosť, zvýšené náklady na opravy.

Nenechajte sa zlákať sľubmi predajcov, nechajte si všetky tvrdenia doložiť faktami, tj. údajmi z informačného listu, energetického štítku, potvrdením o získaní európskej značky kvality Q, prípadne tiež referenciami z podobných projektov.

Komerčný článok